نخستین دیدار فینال لیگ حرفه‌ای بسکتبال روز سوم خرداد برگزار می‌شود