آغازی بر یک پایان/ مقایسه حمله به امام راحل و سید حسن خمینی