افتتاح همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيک با حضور سلطاني‌فر