برپایی جشنواره‌های بومی زمینه توسعه فرهنگی ساری را فراهم می‎کند