«آقای جنتی تو رو خدا این پست رو به آقای ظریف نشون بدید»+پاسخ وزیر ارشاد