وزير ورزش:با وزراي اطلاعات و کشور درباره اتفاقات بازي تراکتورسازي صحبت کرده ام/تاکنون باشگاه تراکتو