توضیحات حسن‌زاده درباره اتفاقات تبریز و دربی تهران