پس از بازی برگشت الهلال/گابریل به صورت مستقیم از عربستان به برزیل می رود