انتخاب 2 نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور