لزوم ادامه فعالیت سمن‎ها به صورت غیرانتفاعی و غیرسیاسی