گزارشی از پیشروی ارتش سوریه و مقاومت در قلمون + فیلم