مکعب های خوشمزه ، نگاهی متفاوت به میوه ها، سبزیجات و گوشت