رونمایی از بانک اطلاعاتی «اصنا» در همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه‌های کشور