برانکو: توافق کردیم ۳ ماه اول رایگان کار کنم/ برای بازی الهلال برنامه داریم