وال استریت ژورنال از وجود اختلاف میان اوباما و ریاض خبر داد/ اعراب و اسرائیل هنوز متقاعد نشده اند