ناکامی حمله تروریست‌ها به تپه‌های اطراف شهر تاریخی تدمر در سوریه