مسابقات جهانی تکواندو: علیزاده در راند طلایی نماینده آمریکا را شکست داد