اولین جشنواره سلامت کارکنان دانشگاه پیام‌نور خراسان جنوبی برگزار شد