تمدید قرارداد اوکتاویو و انتخاب دستیار جدید/ تورنمنت پرتغال لغو شد، برگزاری دو دیدار دوستانه تیم مل