پیروزی سبزواری‌ها بر نیروی زمینی/ ثامن‌الحجج سبزوار قهرمان شد