شیرزاد: شهرداری رشت نباید در حوزه تیم‌داری وارد شود/ به ورزش محلات توجه کنید