سلفی بنگر با مدافع پرسپولیس/ نورمحمدی در روزهای اوج است!