عرضه تلاوت استاد مشاری العفاسی/پایان شایعه پیوستن قاری کویتی به نیروهای ائتلاف عربی