تعیین سرانه پزشک خانواده شهری در استان‌های فارس و مازندران