همراهی توکلی در دادگاه توسط نماینده رشت و جمعی از چهره‌ها+تصاویر و حواشی