ورزشگاه شش هزار نفری همدان میزبان مسابقات او - اسپرت قهرمانی آسیا شد