شرکت‌کنندگان مسابقات بین‌المللی قرآن در صحن علنی مجلس حاضر شدند