نهادهای حاکمیتی استعدادیابی درستی در مورد سمن‌ها نداشته‌اند