30هزار دانش آموز ایلامی تحت پوشش طرح اوقات فراغت قرار می گیرند