آغاز دومین روز مسابقات بین‌المللی قرآن با رقابت 14 قاری و 11 حافظ