همایش ملی «نقش عمران در اعتلای دانش مهندسی» در کرمانشاه برگزار شد