عاشق ایرانم و سه ماه رایگان کارکردم/ باهواداران الهلال را می‌بریم