قهرمانی زوهنگام ثامن‌الحجج سبزوار/ 33 گل برای کسب امتیاز 33