50هزار هکتارگندم دیم کهگیلویه و بویراحمد دچار خسارت شدید شد