3 قاچاقچی مسلح در درگیری با مرزداران سیستان و بلوچستان کشته شدند