زلزله ۵.۲ دهم ریشتری چابهار تاکنون خسارتی در بر نداشته است