حافظ ایرانی امروز تلاوت می‌کند/ رقابت ۱۴ قاری و ۱۱ حافظ