تظاهرات روزانه و شبانه بحرینی‌ها علیه رژیم ادامه دارد + عکس