الیاف پوشانده شده با گرافن، گزینه‌‌‌‌ای مناسب برای الکترونیک پوشیدنی