آیدا پناهنده نمایش«ناهید» در جشنواره کن را به مادرش تقدیم کرد