افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب برای کاهش مصرف آب در نیروگاه شهید منتظری