رایزنی ایران و روسیه در راستای افزایش تسهیلات ترددی و روادید برای شهروندان 2 کشور