واکنش توفیقی به خبر حضورش در سازمان انرژی اتمی/آمریکا سال82هم ما را فریب داد/کاهش 100هزارتومانی تا 6میل