قیمت برخی خودروهای داخلی و خارجی کاهش یافت + آمار قیمت ها