برگزاری کنگره سراسری جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در سوم خرداد سال‌جاری