اطلاعیه باشگاه تراکتورسازی در خصوص اتفاقات رخ داده در تبریز