تلاش برای نزدیکی تهرانی‌ها با تئاتر/ پوستر جشنواره رونمایی شد