فرماندارفیروزکوه: اشاعه فرهنگ غنی ایثار و شهادت ضروری است