خادم: کادرفنی استقلال نظر هیات مدیره، هواداران و وزارت را جلب نکرد/مزایده انجام نشود به گزینه‌های دی