تکواندو کار میزبان 12 تایی شد/ یعقوبی قاطعانه به نیمه نهایی رسید